Нашия Клуб развива своята дейност и осъществяваме нашите седмични срещи по предварително гласувана програма. Нашите открити срещи за членове и кандидат членове са подходящи и отворени за приятели, семейство и съмишленици. Те се осъществяват всеки първи четвъртък от месеца, плюс още една редовна среща само за членове и кандидат членове. Всеки месец насърчаваме приятелите и посещаваме срещи, инициативи, културни и други Ротариански инциативи. Участието  трябва да е минимум два пъти месечно в рамките.
 
Клубната ни дейност освен редовни срещи се осъществява под формата на различни инициативи, проекти и каузи в различни зони на фокус: превенция на мир и разбирателство, здраве и превенция на здравето, културни, спортни инициативи. Работа и подпомагане на деца и възрастни хора, инициативи за  опазване на околната среда. Осъществихме няколко успешни инициативи “Подай  ръка”, “Равен шанс за всички” в Дом за възрастни хора и Защитени жилища за деца в риск в Горна Баня и много други.

Служба на световното общество
Служба на световното общество (ССО) е програма на Ротари, чрез която клуб или дистрикт в дадена държава предоставя хуманитарна помощ по проект на клуб на друга държава. Обикновено помощта отива при развиващите се общества, където проектът на Ротари ще спомогне да покачването на стандарта на живот и качеството на живот. Последният проект на служба на световното общество е да изгради добра воля и международно разбирателство сред народите по света.
Важен начин за намирането на клуб в някоя друга част на света, който има нужда от помощ по стойностен проект е да се използва ССО Обмен на проекти, списък със стотици достойни дейности, които се публикуват всяко полугодие

Много Ротари клубове внимателно проучват нуждите в обществото си за обучение и грамотност. Някои клубове осигуряват основни книги за учене на четене. Други основават клиники в подкрепа на четенето и езиците, осигуряват доброволческа помощ за обучението и купуват материали за четене. Ротарианците могат да играят жизненоважна роля в техните общества и в развиващите се страни с подкрепата на проекти за отварянето на възможности, които идват от способността за четене. Например, австралийските ротарианци разработват проекти Фарове на грамотността в четири училища в Тайланд. Този нов метод на преподаване се е доказал като толкова успешен, че тайландското правителство го приема за всички държавни училища.

Корпуси на Ротари обществото
Една от програмите в пълното въоръжение на Ротари за дейности за световна служба и проекти е Корпуси на Ротари обществото. Преди познати като Селищни корпуси на Ротари (или Ротари корпуси за обществена служба в градските райони), тази форма на движение за само-подпомагаща служба е започната от президента на РИ М.А.Т. Капарас през 1986 г. като средство за подобряване на качеството на живот във селища, квартали и общности. Програмата е изградена с предпоставката, че има много работа в областта, но няма задвижване по мобилизирането на мъже и жени за провеждането на проекти за подобряване на обществото.
Групата за Корпуси на Ротари обществото спонсорирана от Ротари клуб, от не-ротарианци, която иска да подпомогне собственото си общество като осъществи проекти за служба. Ротарианците осигуряват професионална експертиза, насоки, насърчаване, организационна структура и някои помощни материали за Корпусите на Ротари обществото, чиито членове дават човешката сила и познанията за нуждите на обществото за подпомагане на обществото си. Така Корпусите на Ротари обществото са още един начин за ротарианците да служат на места, които са в голяма нужда.

Доброволци на Ротари
Можете да ги откриете да работят в отдалечени клиники, лагери за бежанци, временни болници, примитивни села и в собствените им общности. Те са експерти в администрацията, развитието на обществото, образованието, производството на храна, здравеопазването, хигиената и водата. Те са доброволци на Ротари. Програмата за доброволците на Ротари функционира под чадъра на Професионалната служба на клубно, дистриктно и международно ниво.