Определение на Ротари


„Ротари е организация на бизнесмени и професионалисти, обединени в световен мащаб, които служат в хуманитарната сфера, насърчават високите етични норми във всички професии и спомагат за изграждането на добрата воля и мира по света.” Тези 34 думи си струват да бъдат запомнени, когато някой попита: „Какво е Ротари клуб?”
ЕМБЛЕМАТА НА КОЛЕЛОТО НА РОТАРИ
Казва се, че колелото илюстрира „Цивилизацията и движението”.

МОТО 1910


Ротари на конгреса в Детройт през 1950 г. - Най-добре печели този, който служи най-добре и служба без корист. Законодателният съвет през 1989 г. постановява Безкористна служба като основното мото на Ротари, тъй като то най-добре обяснява философията на безкористната доброволческа служба.


100 процента присъствие


Редовното присъствие е основополагащо за силния и активен Ротари клуб. Акцентът върху присъствието е от 1922 г., когато Ротари Интернешънъл обявява
състезание за присъствието в световен мащаб, което мотивира хиляди ротарианци да постигнат 100 процента присъствие година след година. Много ротарианци са изключително горди с поддържането на 100 процента присъствие в архивите на клуба. Въпреки че, Ротари изисква от членовете само 60 процента присъствие от всички срещи, обичаят е довел до нарастване до 100 процента в много клубове като желано ниво. Ротари поставя акцент върху редовното присъствие, защото всеки член представлява своя бизнес или професия и отсъствието на членове лишава клуба от стойността на разнообразието на членството и професионалното приятелство с всеки член.

 

Четири авенюта на служба


Терминът „Четири авенюта на служба” се отнася до четирите елемента на целта на Ротари: Клубна служба, Професионална служба, Обществена служба и
Международна служба.

 • Клубната служба включва всички необходими дейности, които ротарианците извършват, за да функционира техният клуб успешно.
 • Професионалната служба описва възможността всеки ротарианец да представи достойнствата и ползата от всяка професия на останалите членове на клуба, както и отговорността да предприема проекти, свързани с тези области като планиране на кариера, професионално обучение и поддържането на високите етични стандарти на работното място.
 • Обществената служба се отнася към онези дейности, които ротарианците предприемат за повишаването на качеството на живот в техните общности. Това често включва помощ за младите, възрастните, инвалидите и други, които гледат на Ротари като на източник на надежда за по-добър живот.
 • Четирите авенюта на служба, Международната служба описва много програми и дейности, които ротарианците предприемат за подобряване на международното разбиране, добрата воля и мира. Проектите за международна служба са „Ротарианец, мислещ в световен мащаб:
 • Отправя поглед отвъд националния патриотизъм и се смята за споделящ отговорността за прогреса в международното разбирателство, добрата воля и мира;
 • Устоява на всякакви тенденции да действа като поставя приоритети на национална и расова основа;
 • Търси и развива общи области за споразумения с други народи;
 • Защитава надмощието на закона, за да бъде запазена свободата на отделния човек, за да може той да се радва на свобода на мисълта и изказа и на свобода от преследване, агресия, нужда и страх;
 • Подкрепя действията насочени към повишаването на стандарта на живот за всички народи, като осъзнава, че бедността където и да е по света пречи на прогреса навсякъде;
 • Придържа се към принципите за справедливостта на човечеството;
 • Стреми се да подпомага мира между народите и е подготвен да прави лични жертви за този идеал;
 • Подкрепя и осъществява на практика духа на разбирателството към вярата на другите, като стъпка към световната добра воля, като признава, че има предназначени

Едно от условията за получаване на чартиране, за да станете Ротари клуб, е да приемете стандартната конституция на Ротари клуба, приета през 1922 г. Този документ описва административните техники за следване от клубовете при провеждането на седмични срещи, процедури за членство и класификация, условия за присъствие, плащане на дълговете и други практики, свързани с обществените въпроси и политически позиции

 

Спонсорът на нов член


Разпоредбите на Ротари ясно очертават процедурата за предлагането на нов член за членство в Ротари клуб. „предлагащият” или спонсора е ключовата личност за нарастването и напредъка на Ротари. Без спонсор, човек никога не би имал възможността да стане ротарианец. Хората трябва да бъдат помолени да се присъединят към Ротари ; така отговорност на всеки член е да определи и покани перспективни членове.
Спонсорът трябва:
1. Да покани перспективния член на няколко срещи преди да го предложи за членство
2. Да придружи перспективния нов член на една или повече срещи за ориентация / информация
3. Да представя новия член на останалите членове на клуба всяка седмица през първия месец
4. Да насърчава новия член да се включи в проектите за служба на клуба
5. Да покани новия член да присъства на срещи на клубовете Интеракт и Ротаракт спонсорирани от клуба
6. Да предостави възможности за новия член да се включи в дейностите по международни програми като Обмен на групи за обучение или Младежки обмен
Да покани новия член да придружи спонсора до съседни клубове за първи срещи, за да научи процеса и да наблюдава духа на приятелството
8. Да поиска от новия член и неговата / нейната съпруг/а да придружат спонсора на обществени дейности на клуба, вечери или други специални случаи
9. Да поиска от новия член и неговата / нейната съпруг/а да придружат спонсора на конференцията на дистрикта
10. Да служи като специален приятел, да гарантира, че новият член ще стане активен ротарианец
Когато нов член се включва и се обвързва, и Ротари и новия член стават по-силни.

 

Още Ротари първи


• Ротари основава фонда за дарения през 1917 г., което става предшественика на Ротари фондацията
• Ротари приема името Ротари Интернешънъл през 1922 г., когато името е било променено от Международна асоциация на Ротари клубове
• Ротари основава отличието Пол Харис Фелоу през 1957 г. за дарилите 1000 щ.д. на Ротари фондацията
• Емблемата на Ротари и отпечатана на възпоменателна марка за първи път през 1931 г. по времето на конгреса във Виена
• Първото знаме на Ротари клуб (от Хюстън Спейс Сентър Ротари клуб) до орбитата на луната е носено от астронавта Франк Борман, член на този клуб
• Първият конгрес на Ротари, проведен извън САЩ, е през 1921 г. в Единбург, Шотландия
• Първият държавен глава, който отправя обръщение към конгреса на РИ е президента на САЩ Уорън Г. Хардинг през 1923 г. в Сейнт Луис, Мисури,САЩ

 

Правила за отсъствия


Стандартна конституция на Ротари клуба определя три условия, при които членството на ротарианеца се приключва за отсъствия. Тези обстоятелства са:
отсъствия от срещи или срещи на други клубове за четири последователни пъти, отсъствия от срещи или срещи на други клубове 60% за всеки шест месеца, отсъствие най-малко от 30% на собствения му клуб за всеки шестмесечен период. При всеки от тези случаи, членът губи членството си в Ротари, освен ако бордът на директорите не е решил предварително да извини такова отсъствие по добри и основателни причини. Когато даден член пропусне четири последователни срещи , бордът го информира, че отсъствието му може да се разглежда като молба за прекратяване на членството в клуба. След това бордът може да прекрати членството чрез мажоритарно гласуване. За някои хора тези правила може би изглеждат необичайно строги. Въпреки това, присъствието на срещите на клуба е едно от основните задължения, които членовете приемат при приемането им в Ротари клуб. Конституционните правила
подчертават, че Ротари е организация на участието и високо цени редовното присъствие. Когато един член липсва, целият клуб губи личната връзка с този член. Присъствието на срещите на клуба се смята за жизненоважна част от действието и успеха на всеки Ротари клуб.

 

Споделяне на Ротари с нови членове


Наясно ли сте с отговорностите и задълженията, които повечето ротарианци не успяват да изпълнят? Да си платят задълженията? Да присъстват на срещите? Да даряват към фонда за служба на клуба? Да участват в проектите и събитията на клуба? Не – нито едно от тези! От всички задължения, които човек приема при присъединяването си към Ротари клуб, това в което повечето ротарианци се провалят е „да споделят Ротари”. Ротари Интернешънъл подчертано подкрепя позицията, че всеки ротарианец има „задължението да сподели Ротари с другите и да спомогне за разширяването на Ротари като предлага квалифицирани хора за членство в Ротари клуб”. Изчислено е, че по-малко от 30% от членовете на повечето Ротари клубове някога са привили усилие да предложат нов член. Така във всеки клуб има много ротарианци, които рядко споделят положителния си опит от членството в Ротари с други хора. Конституцията на Ротари Интернешънъл гласи по отношение на членството на клуба: „_ „Всеки клуб трябва да има добре балансирано членство, в което никой бизнес или професия не доминира.

Четиристранният тест и другите етични и достойни за похвала философии често се представят на младите хора с навлизането им в професионалната работа. Разговорите и дискусиите по бизнес въпроси също са характерни за програмите за професионална служба в повечето клубове. Без значение какви са начините, по които се изразява професионалната служба, това е знамето, под което ротарианците „признават достойнствата на всички полезни професии” и демонстрират своята подкрепа за „високите морални стандарти във всички бизнеси и професии”. Това е причината второто авеню на служба да основополагащо за всеки Ротари клуб.

Дистрикт гуверньорът изпълнява много значима роля в света на Ротари. Той или тя е единственият офицер на Ротари Интернешънъл в географската зона, наречена дистрикт, който обикновено включва около 45 Ротари клуба. Дистрикт гуверньорите, които се обучават на Международната асамблея и регионално на семинара за обучение на гуверньори елект, осигуряват напътствия и ръководство за над 31 000 Ротари клуба в света. Те отговарят за поддържането на високо ниво на функциониране на клубовете в техния дистрикт. Дистрикт гуверньорът е много опитен ротарианец, който щедро посвещава една година на доброволческата задача за ръководство и прави най-малко по едно официално посещение до всеки клуб в дистрикта.

 

Никакви лични привилегии


Често приятелите питат дали ротарианците получават специални бизнес ползи от членството си в Ротари. Дали ротарианците трябва да очакват специална отстъпка или преференциално обслужване само защото имат работа с приятел ротарианец? Ясният отговор е „не”. Процедурният наръчник на РИ ясно изразява позицията на Ротари по този въпрос. Политиката, в началото одобрена от Борда на директорите на РИ през 1933 г. е, че в бизнес и професионалните отношения „ротарианецът не трябва да очаква и още по-малко да иска, повече внимание или привилегии от приятел ротарианец, отколкото последният би дал на когото и да било друг бизнес или професионален партньор... Каквато и да употреба на приятелството на Ротари като средство за придобиване на печалба или ползи противоречи на духа на Ротари.” От друга страна, ако нов или повече бизнес стане естествения резултат на
приятелство, създадено в Ротари, то е същото нормално развитие, което де случва извън и в Ротари , така че това не е нарушение на етиката на Ротари приятелството. Важно е да се запомни, че основната цел на членството в Ротари е да даде на всеки член уникалната възможност да служи на другите и членството не е замислено като средство за лични ползи или специални привилегии.

 

Служба на световното общество


Служба на световното общество (ССО) е програма на Ротари, чрез която клуб или дистрикт в дадена държава предоставя хуманитарна помощ по проект на клуб на друга държава. Обикновено помощта отива при развиващите се общества, където проектът на Ротари ще спомогне да покачването на стандарта на живот и качеството на живот. Последният проект на служба на световното общество е да изгради добра воля и международно разбирателство сред народите по света. Важен начин за намирането на клуб в някоя друга част на света, който има нужда от помощ по стойностен проект е да се използва ССО Обмен на проекти, списък със стотици достойни дейности, които се публикуват всяко полугодие.

Много Ротари клубове внимателно проучват нуждите в обществото си за обучение и грамотност. Някои клубове осигуряват основни книги за учене на четене. Други основават клиники в подкрепа на четенето и езиците, осигуряват доброволческа помощ за обучението и купуват материали за четене. Ротарианците могат да играят жизненоважна роля в техните общества и в развиващите се страни с подкрепата на проекти за отварянето на възможности, които идват от способността за четене. Например, австралийските ротарианци разработват проекти Фарове на грамотността в четири училища в Тайланд. Този нов метод на преподаване се е доказал като толкова успешен, че тайландското правителство го приема за всички държавни училища.

 

Корпуси на Ротари обществото


Една от програмите в пълното въоръжение на Ротари за дейности за световна служба и проекти е Корпуси на Ротари обществото. Преди познати като Селищни корпуси на Ротари (или Ротари корпуси за обществена служба в градските райони), тази форма на движение за само-подпомагаща служба е започната от президента на РИ М.А.Т. Капарас през 1986 г. като средство за подобряване на качеството на живот във селища, квартали и общности. Програмата е изградена с предпоставката, че има много работа в областта, но няма задвижване по мобилизирането на мъже и жени за провеждането на проекти за подобряване на обществото. Групата за Корпуси на Ротари обществото спонсорирана от Ротари клуб, от не-ротарианци, която иска да подпомогне собственото си общество като осъществи проекти за служба. Ротарианците осигуряват професионална експертиза, насоки, насърчаване, организационна структура и някои помощни материали за Корпусите на Ротари обществото, чиито членове дават човешката сила и познанията за нуждите на обществото за подпомагане на обществото си. Така Корпусите на Ротари обществото са още един начин за ротарианците да служат на места, които са в голяма нужда.

 

Доброволци на Ротари


Можете да ги откриете да работят в отдалечени клиники, лагери за бежанци, временни болници, примитивни села и в собствените им общности. Те са експерти в администрацията, развитието на обществото, образованието, производството на храна, здравеопазването, хигиената и водата. Те са доброволци на Ротари. Програмата за доброволците на Ротари функционира под чадъра на Професионалната служба на клубно, дистриктно и международно ниво

Ротари фондацията


През 1947 г. след смъртта на Пол Харис започва нова ера за Ротари фондацията след като започват да валят дарения в памет и чест на основателя на Ротари. От това време Ротари фондацията постига благородната цел за продължаване на „разбирателството и приятелските връзки между народите и различните нации”. Да 1954 г. Фондацията за пръв път получава половин милион долара дарения за една година, а през 1965 г. се получават 1 милион долара. Зашеметяващо е да си представим, че от това скромно начало Ротари фондацията днес получава повече от 65 милиона всяка година за образователна и хуманитарна дейност по целия свят.

 

Здраве, Глад и Човечество (З-Н) помощи


През 1978 г. Ротари започва най-всеобхватната хуманитарна дейност за служба с програмата Здраве, глад и човечество (З-Н) помощи. Програмата З-Н е предназначена за предприемане на широко-обхватни проекти за служба отвъд възможностите на отделни Ротари клубове или групи от клубове. От 1978 г. над 320 различни проекта за З-н са одобрени и предприети в 74 държави, с апробация от 85 милиона щ.д. Целта на тези проекти е да подобри здравето, да облекчи глада и да подсили човешкото, културно и социално развитие сред народите по света. Крайната цел е напредък в международното разбирателство, добрата воля и мира.
Първият З-Н проект е имунизирането на шест милиона деца във Филипините срещу полио вируса. Това е началото на това, което днес познаваме като програмата ПолиоПлюс. С напредването на З-Н се прибавят нови програми за подпомагане на хората в развиващи се райони по света. Сега, в допълнение към масовите имунизации срещу полио на над два милиарда деца в различни страни, З-Н подпомага програми за изхранване, професионално обучение, засилване на производството на храна.

 

Безвъзмездни помощи


Сред програмите на Ротари фондацията Безвъзмездните помощи са тези, които помагат на Ротари клубовете и дистриктите да провеждат своите международни проекти за служба. От 1965 г. над 16 000 помощи са отпуснати з проекти в около 1921 страни, възлизащи на над 165 милиона.